Контакти

Контакт

 

 

МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ

1000 СКОПЈЕ, Ул. “3-та Македонска бригада” 66

 

ДИРЕКЦИЈА

Тел. +389 2 3248-701

Поштенски фах: 547

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

ПРАВНО ОДДЕЛЕНИЕ

Тел: +389 2 3248-704

Факс: +389 2 3248-719

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИИ

Тел. +389 2 3248-705

Факс: + 389 2 3248-720

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАРКЕТИНГ:

Тел. +389 2 3220-761

факс. + 389 2 3248-719

Поштенски фах: 547

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ

Тел.+389 2 3248 738

Факс:+389 2 3248 743

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ

Тел. +389 2 511-7782 од 08 до 16 часот

Тел. +389 2 3164 255

Факс. +389 2 2467-743 од 08 до 16 часот

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

НАБАВНО ОДДЕЛЕНИЕ

Тел. +389 2 3248-728

Факс: + 389 2 3248-727

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

СЕКТОР ЗА РЕВИЗИЈА:

Тел. +389 2 3248-712

Поштенски фах: 547

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

 

ПАТНИЧКИ БЛАГАЈНИ:

Скопје, информации: +389 2 3164 255 (од 06.00 до 17.00);

Велес: 075 281-972 (од 06.00 до 17.00);

Прилеп: 048 520 705 (од 03.00 до 21.30);

Битола: 047 520 705 (од 00 до 24);

Штип: 032 520 704 (од 5.30 до 17.30)

Кочани: 033 520 704 (од 5.00 до 18.00);

Куманово: 031 421 707;Тетово: 044 336 660;

Гевгелија: 034 212 033, локал: 309;

Гостивар: 042 520-705; од 5,30-9,30; 10-15; 17-19.