За прв пат после 1986 година Македонски железници ТРАНСПОРТ АД набави нови товарни вагони

Повторно сообраќа возот до Битола

20.11.2015 год.

Денеска од 18 часот нормализиран е железничкиот сообраќај на пругата Велес-Битола-Велес. Имено, како што информиравме, поради голем одрон на карпа на оваа пруга железничкиот сообраќај беше во целосен прекин од 05.11.2015 година. Во овој временски период железничкиот сообраќај се одвиваше само на релацијата Велес-Чашка-Велес.

Времена промена во возниот ред

05.11.2015 год.

Поради непроодност на пругата (одрон на карпи), Возовите 541/540, привремено не сообраќаат, а возовите 641/642 и 645/640 кои по возниот ред сообраќаат на релација Скопје-Битола-Скопје, до оспособување на пругата, привремено сообраќаат на релација Скопје-Чашка-Скопје.

Поради непроодност на пругата, а во интерес на патниците, до оспособување на пругата Велес-Битола возовите 2081/2080 кои сообраќаат на релација Скопје-Велес-Скопје им е продолжена релацијата и ќе сообраќаат на релација Скопје-Чашка-Скопје, а поаѓањето на возот 2080 од станица Чашка ќе биде во 05.40 часот.

Во Кина промовирана првата модерна електромоторна гарнитура за македонските пруги

Јули, 2015

Делегацијата на Република Македонија, меѓу кои и Владо Мисајловски, министерот за транспорт и врски, односно Никола Костов, генералниот директор на МЖ Транспорт АД - Скопје престојуваа во работна посета на Народна Република Кина при што на членовите на нашата делегација и беше презентирана првата од шесте порачани современи дизел и електромоторни возови за потребите на нашето Акционерско друштво.

Од кинеската корпорација ЦСР ќе се набават четири дизел-моторни гарнитури и две електромоторни гарнитури за превоз на патници во железничкиот сообраќај со што МЖ Транспорт ќе го модернизира патничкиот железнички сообраќај во земјата.

Во рамките на посетата на Кина и промоцијата на првата електромоторна гарнитура која кон крајот на август треба да пристигне во Македонија, министерот Мисајловски заедно со директорот на МЖ Транспорт Никола Костов ќе се сретнат со менаџментот на ЦСР при што се разговараше за конечната реализација на договорот и начинот на испорака на гарнитурите во Македонија.

Договорено е гарнитурите со капацитет од 1200 патници да пристигнуваат сукцесивно со тоа што испораката треба да се финализира до првата половина од 2016 година. Гарнитурите целосно ќе се бидат климатизирани, опремени со вакум тоалети, енергетски ефикасни и ќе ги задоволуваат сите безбедносни стандарди, како и стандардите за превоз на лица со обраничена мобилност.

Барање за прибирање понуди

Број на оглас

7943-IFT-43997

Држава

Република Македонија

Сектор

Транспорт

Бр. на Проект

43997

Средства на финансирање

ЕБОР

Вид на договор

Стоки, работи и услуги за Проект

Вид на известување

Барање за прибирање на понуди

Датум на издавање

02/07/2015

Краен рок

17/08/2015 во 12 часот, локално време Македонија

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Поправка на депо за одржување на возен парк

Ова Барање за прибирање на понуди се однесува на Генералното известување за набавки за овој Проект, кое е објавено на интернет страната од ЕБОР, Известување за набавки (www.ebrd.com) на 1-ви Јуни 2012 г., 15-ти Јули 2013 г. и 29-ти Јули 2014 г.

Македонски железници Транспорт АД Скопје („МЖ-Т АД“), во понатамошен текст „Клиент“ планира да искористи дел од средствата од заемот од Европската Банка за Обнова и Развој (ЕБОР или Банка) за трошоци за Проектот за обнова на Македонски железници, кој е дел од Проектот за обнова на возниот парк на Македонски железници (Проект).

Клиентот ги поканува сите квалификувани изведувачи да ги достават своите затворени понуди за договорот, кој ќе биде финансиран со дел од средствата на заемот:

За повеќе информации на следниов линк:

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-150701a.html

Повеќе...

Invitation for tender

Procurement ref.

7943-IFT-43997

Country

Republic of Macedonia

Business sector

Transport

Project ID

43997

Funding source

EBRD

Type of contract

Project goods, works and services

Type of notice

Invitation for Tenders

Issue date

02/07/2015

Closing date

17/08/2015 at  12:00 Macedonia

INVITATION FOR TENDERS

Rehabilitation of Rolling Stock Maintenance Depot

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published on the EBRD Web Site, Procurement Notices (www.ebrd.com) on 1 June 2012, 15 July 2013 and 29 July 2014.

Macedonian Railways Transport JSC Skopje (MRTJSC) hereinafter referred to as the Employer, intends to use part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (the EBRD or the Bank) towards the cost of the Macedonian Railways Rehabilitation Project which forms part of the overall Macedonian Railways Fleet Renewal Project (the Project).

The Employer now invites sealed tenders from eligible Contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan:

For more information click on the following link:

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-150701a.html

Повеќе...

Инвестициска поправка на кушет вагон

МЖ Транспорт АД - Скопје, Подружница влеча на возови, за прв пат во своето досегашно работење спроведе реновирање на патнички вагон со легла, односно изврши инвестициска средна поправка на патнички кушет вагон од тип Bcll.

Инвестициската поправка на вагонот е направена согласно пропишаниот обем на работа за средна поправка, односно ревизија на патнички кушет вагони. Извршена е комплетна репарација на долниот строј на вагонот, репарација на елктро деловите, ентериерско и екстерно уредување на вагонот.

Повеќе...

Страница 1 од 2