За прв пат после 1986 година Македонски железници ТРАНСПОРТ АД набави нови товарни вагони

Билети за повеќе патувања

Со важност од 10.07.2014 година се воведува нов тип на билет за 10 патувања. За билетот за повеќе патувања одобрена е повластица од 30% од редовната возна цена согласно Тарифата за превоз на патници Дел III.

Возните билети за 10 патувања важат за еден календарски месец, за релација и класа одредена од страна на патникот, за патнички воз.

Доколку патникот сака да користи воз од повисок ранг или воз со задолжителна резервација, мора дополнително да доплати соодветен износ согласно, Тарифа за превоз на патници Дел III.

Нови бесплатни и повластени патувања

Со важност од 01.07.2014 година се воведуваат следниве бесплатни и повластени патувања во железничкиот внатрешен патнички сообраќај:

1. Се одобрува повластица од 50% за патување на ученици и студенти до навршени 26 години (до денот пред 27 роденден) на пругите во Р. Македонија, во една насока и за повратни патувања врз основ на:

  • Легитимација за млади К-13б;
  • Меѓународна студентска легитимација ISIC;
  • Европска младинска картичка.

2. Се одобрува бесплатно патување во една насока и за повратни патувања на пругите на Р. Македонија на млади лица до 27 години, третиот викенд во месецот (петок, сабота и недела). Патниците правото за користење на бесплатното патување мора да го докажат, со ставање на увид на извршниот персонал на благајните и во возот, документ за идентификација (лична карта, пасош или друг документ со фотографија и датумот на раѓање).
Билетот во една насока важи 1 ден, а за повратното патување до крајот на викендот.
Повеќе...

Од наредната година низ Македонија ќе сообраќаат нови возови

На ден 24.06.2014 година се склучи договор за набавка на 4 Дизел-Моторни Гарнитури (ДМГ) и 2 Електро-Моторни Гарнитури (ЕМГ) за превоз на патници во рамките на Проектот за обнова на возниот парк на МЖ Транспорт АД – Скопје во соработка со Владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски и ЕБОР (Европската Банка за Обнова и Развој) во вредност од 24.988.000,00 ЕУР.

Постапката за избор на најповолен понудувач беше спроведена во две фази согласно правилата и прописите на ЕБРД, така што првата објава на оваа набавка односно, поканата до понудувачите за патничките гарнитури  беше објавена на 27.08.2013. При што за првата фаза краен рок за доставување на понудите беше до 16.10.2013 каде се  поднесуваа само технички понуди и сите понудувачи кои ги исполнија техничките критериуми беа поканети да поднесат финални  ажурирани технички понуди и финансиски понуди заедно најдоцна до 14.04.2014. На истиот овој датум беа отворени и финансиските понуди по што следуваше евалвација на комплетните понуди и беше изработен извештај за избор за најповолен понудувач. Истиот извештај на 02.06.2014 година беше одобрен од ЕБРД со што компанијата CSR Corporation Limited се квалификува како најповолен понудувач.

Повеќе...

СРЕЌЕН 9-ТИ АПРИЛ

МЖ Транспорт АД - Скопје на сите вработени и пензионирани железничари во Република Македонија им го честита 9-ти април - Денот на железничарите.

На 10-ти мај тргнува возот за Солун

На 10 мај годинава повторно се воспоставува железничката патничка врска со Солун. Така, популарниот „Хелас експрес“ од Белград ќе тргнува во 18.45 часот, во Скопје ќе пристигнува во 4.44, а за Солун ќе тргнува во 5.06 часот наутро. Хелас во Солун (по грчко сметање на времето) ќе пристигнува во 11.16 часот.

Возот од Солун за Скопје ќе тргнува во 15.52 (грчко време), а во Скопје ќе пристигнува во 19.50. Во 20.10 ќе тргнува за Белград каде ќе стаса во 5.33 часот наутро.

Возната цена од Скопје за Солун (еден правец) изнесува 756 денари, а повратниот билет ќе чини 1214 денари.