За прв пат после 1986 година Македонски железници ТРАНСПОРТ АД набави нови товарни вагони

Времено укинување на патнички возови

МЖ Транспорт АД – Скопје поради лошите временски услови и ниските температури од 03.01.2015 година времено ги укинува возовите:

1. Воз број 541/540 на релација Скопје – Битола – Скопје и

2. Воз број 660/663 на релација Скопје - Кичево – Скопје.

Горенаведените возови нема да сообраќаат се додека не се стекнат услови за нивно повторно воведување во редовниот железнички сообраќај.

Велешани не штрајкуваат

МЖ Транспорт АД – Скопје сака да Ве информира дека Информацијата „Велешани ќе ги блокираат возовите ако се промени возниот ред“, објавена на НОВАТВ на 11.12.2014 во 11:03:24 од новинарот Саше Димовски, е целосно депласирана.

Вистина е дека во Проектот за возниот ред „локалот“ од Велес за Скопје требаше да тргнува во 5,27 часот, но по добиеното писмено барање од Велешани – корисници на месечните билети и извршениот попис на патници, МЖ Транспорт АД – Скопје, веќе пред две-три недели, одлучи во новиот возен ред 2014-2015 година, „локалот“ и понатаму од Велес да тргнува во 5,03 часот. Ова информација официјално е поместено и на web страница на МЖ Транспорт АД – Скопје - во делот ВОЗЕН РЕД 2014-2015 година, а за истата содржина се запознаени и Велешани, па оттаму не ни е јасно за кој „штрајк “ станува збор – кога се задоволени барањата на оваа група граѓани.

Се надеваме дека оваа информација, како демант, ќе биде објавена на НОВАТВ.

 

Нов возен ред

Македонски железници Транспорт АД - Скопје ги известува сите корисници на железничкиот патнички транспорт дека на ден 14.12.2014 година стапува во сила новиот возен ред со важност до 12.12.2015 година. Новиот возен ред веќе е објавен на нашата официјална веб страна. Ви посакуваме пријатно патување!

 

 

Проект за обнова на возен парк на Македонски железници

Назив на проект

Проект за обнова на возен парк на Македонски железници

Држава

Република Македонија

Сектор

Транспорт

Бр. на Проект/Број на оглас

43997/7664-IFT-43997

Средства на финансирање

ЕБОР

Вид на договор

Стоки, работи и услуги за Проект

Вид на известување

Барање за прибирање на понуди

Датум на издавање

31.07.2014

Краен рок

16.09.2014, 12.00 часот по локално време

 

Ова Барање за прибирање на понуди се однесува на Генералното известување за набавки за овој Проект, кое е објавено на интернет страната од ЕБОР, Известување за набавки (www.ebrd.com) на 1-ви Јуни 2012 г., 15-ти Јули 2013 г. и 29-ти Јули 2014 г.

 

Македонски железници Транспорт АД Скопје („МЖ-Т АД“), во понатамошен текст „Клиент“ планира да искористи дел од средствата од заемот од Европската Банка за Обнова и Развој (ЕБОР или Банка) за трошоци за Проектот за обнова на Македонски железници, кој е дел од Проектот за обнова на возниот парк на Македонски железници (Проект).

Клиентот ги поканува квалификуваните понудувачи да ги достават своите затворени понуди за договорот, кој ќе биде финансиран со дел од средствата на заемот:

Дизајн, производство, генерална ревизија, промена, модернизација, тестирање, контрола, испорака и обезбедување на поврзани услуги за:

· 2 (две) постоечки 25 kV, 50 Hz електрични локомотиви од серија 441 во една фаза; и

· 1 (една) постоечка 25 kV, 50 Hz електрична локомотива од серија 461 во една фаза.

Повеќе информации на следниот линк: http://www.ebrd.com/english/pages/workingwithus/procurement/notices/project/140730a.shtml

Повеќе...

Railways Fleet renewal Project new

MACEDONIAN RAILWAYS FLEET RENEWAL PROJECT

Procurement ref:7664-IFT-43997

Country: Macedonia

Sector:Transport

Project number:43997

Funding sources:EBRD

Contract type:  Project goods, works and services

Notice type:     Invitation for tenders

Issue date:        31 July 2014

Closing date:   16 Sept 2014

12:00 Local Time

More about this project

 

 

 

 

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published on the EBRD Web Site, Procurement Notices (www.ebrd.com) on 1 June 2012, 15 July 2013 and 29 July 2014, Procurement reference 7660-IFT-43997.

Macedonian Railways Transport JSC Skopje (MRTJSC) hereinafter referred to as the Employer, intends to use part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (the EBRD or the Bank) towards the cost of the Macedonian Railways Rehabilitation Project which forms part of the overall Macedonian Railways Fleet Renewal Project (the Project).

The Employer now invites sealed tenders from eligible Contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan:

Design, manufacture, general overhaul, modification, modernization, testing, inspection, delivery and provision of associated services in respect of:

  • 2 No. Existing Single Phase 25 kV, 50 Hz Electric Locomotives Series 441; and
  • 1 No. Existing Single Phase 25 kV, 50 Hz Electric Locomotives Series 461.

http://www.ebrd.com/english/pages/workingwithus/procurement/notices/project/140730a.shtml


Повеќе...

Од наредната година низ Македонија ќе сообраќаат нови возови

На ден 24.06.2014 година се склучи договор за набавка на 4 Дизел-Моторни Гарнитури (ДМГ) и 2 Електро-Моторни Гарнитури (ЕМГ) за превоз на патници во рамките на Проектот за обнова на возниот парк на МЖ Транспорт АД – Скопје во соработка со Владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски и ЕБОР (Европската Банка за Обнова и Развој) во вредност од 24.988.000,00 ЕУР.

Постапката за избор на најповолен понудувач беше спроведена во две фази согласно правилата и прописите на ЕБРД, така што првата објава на оваа набавка односно, поканата до понудувачите за патничките гарнитури  беше објавена на 27.08.2013. При што за првата фаза краен рок за доставување на понудите беше до 16.10.2013 каде се  поднесуваа само технички понуди и сите понудувачи кои ги исполнија техничките критериуми беа поканети да поднесат финални  ажурирани технички понуди и финансиски понуди заедно најдоцна до 14.04.2014. На истиот овој датум беа отворени и финансиските понуди по што следуваше евалвација на комплетните понуди и беше изработен извештај за избор за најповолен понудувач. Истиот извештај на 02.06.2014 година беше одобрен од ЕБРД со што компанијата CSR Corporation Limited се квалификува како најповолен понудувач.

Повеќе...